Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Szkoła tętni życiem...

Email Drukuj PDF

16. Rozstrzygnięcie Konkursu Powiatowego "Cud nad Wisłą. 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920"

W dniu 8 października 2020 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Powiatowego Konkursu Plastycznego "Cud nad Wisłą. 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920".  Jury konkursowe dokonało przeglądu i oceny prac nadesłanych na konkurs z bibliotek powiatu rzeszowskiego oraz przyznało nagrody. Wśród  nagrodzonych  znaleźli się uczniowie naszej szkoły.

Klasy IV-VI

Wyróżnienie  - Julia Tadla

Klasy VII-VIII

IV nagroda - Julia Puchała

Wyróżnienie - Justyna Pałac

15. Narodowe Święto Niepodległości

Okolicznościowe tablice przygotowane przez Panią Barbarę Starzak.

„Dziś jest pierwszy dzień wolności” – takie słowa padły z ust arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego w Katedrze św. Jana w Warszawie wieczorem 11 listopada 1918 roku. Tego dnia twórca Legionów Polskich, Józef Piłsudski otrzymał władzę nad wojskiem Odrodzonego Państwa Polskiego. Nasz naród odzyskał wolność po 123 latach zaborów. Przejmowaliśmy władzę na naszych ziemiach. Jeszcze długo  walczyliśmy o granice „Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”, jak wtedy mówiono. Ślązacy  trzy razy chwytali za broń, aby należeć do Polski, czekała nas zwycięska wojna z bolszewikami, Bitwa Warszawska, w której uratowaliśmy dopiero co odzyskaną niepodległość, a być może całą Europę przed komunizmem.

Narodowe Święto Niepodległości ustanowiono w 1937 roku, choć obchodzone było wcześniej. Po II wojnie światowej zniesione przez komunistów.

Uczniowie klasy piątej przygotowali prezentacje na lekcję wychowawczą z okazji Święta Niepodległości. Wybrane prezentujemy ku przypomnieniu historii i oddaniu szacunku Tym, którzy walczyli o NIĄ, za Nią, i dla nas...wychowawczyni klasy V Jolanta Kmiotek.

Pomimo obostrzeń epidemiologicznych bierzemy udział w akcji:

Źródło:http://www.bliskopolski.pl/hymn-polski

14. Biblioteka zaprasza na

Szczegóły akcji tutaj

 

13. Nauczanie zdalne w klasach I - VIII

 

Drodzy Rodzice!

Od 9 listopada tj. najbliższego poniedziałku na zdalne nauczanie przechodzą także uczniowie klas I-III. Na chwilę obecną zawieszenie zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów będzie obowiązywać do 29 listopada. Nauka i opieka dla dzieci w punkcie przedszkolnym  i  oddziale przedszkolnym w szkole pozostaje bez zmian. W naszej szkole zajęcia zdalne prowadzimy za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Na pierwszej wywiadówce rodzice uczniów młodszych klas otrzymali loginy i hasła, które umożliwią zalogowanie się na platformę edukacyjną. Zajęcia odbywają się synchronicznie (uczniowie i nauczyciele korzystają z platformy w tym samym czasie, dzięki czemu uczniowie uczestniczą w lekcji „na żywo”), zgodnie z obowiązującym do tej pory planem lekcji. Aby zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, niektóre zajęcia będą skrócone do30 minut. Szczegóły zostaną przekazane Państwu przez wychowawców klas za pośrednictwem e- dziennika. Na wszystkich zajęciach sprawdzana będzie obecność. Przypominamy, że udział w lekcjach jest obowiązkowy. Prosimy o zapewnienie dzieciom odpowiedniego sprzętu (komputera z kamerą,  mikrofonem i głośnikami bądź urządzenia mobilnego). Do dyspozycji Państwa oraz dzieci pozostaje psycholog szkolny. Godziny pracy psychologa nie zmieniają się. Do kontaktów za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams należy wykorzystać konto dziecka. Biblioteka szkolna pracuje wg dotychczasowego harmonogramu. W razie utraty hasła lub innych problemów technicznych prosimy kontaktować się z wychowawcami klas.

Opieka świetlicy szkolnej w czasie nauczania zdalnego dla klas 1 – 3

W okresie zdalnego nauczania od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. w kl. 1 – 3 szkoła zorganizuje opiekę świetlicy szkolnej dla tych uczniów, których oboje rodzice  nie są w stanie jej zapewnić w  związku z bezpośrednim zaangażowaniem w walkę z pandemią COVID – 19. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN dotyczy to rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.  Zgłoszenie dziecka do świetlicy należy dokonać telefonicznie do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły pod numerem 17-2295479.

 

12. Zmiana organizacji dowozów

Od 27.10. 2020 r. autobus szkolny kursuje według poniższego harmonogramu:

Rano:

Bazary 7.00

Hyżne Nowa Wieś 7.15

Nieborów Ośr. Zdrowia 7.35

Nieborów koło P. Gliwa 7.40

Po południu:

Nieborów 13.45

Dylągówka 14.20

Hyżne Nowa Wieś 14.40

11. Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice,
w związku z zawieszeniem do 8 listopada zajęć stacjonarnych i wprowadzeniem od dnia 24.10.2020 r. nauczania zdalnego w klasach IV – VIII informuję, że:
• zdalne lekcje odbywają się ze wszystkich przedmiotów, według stałego podziału godzin;
• wszystkie lekcje odbywają się online, na żywo;
• lekcje prowadzone są za pomocą aplikacji Office 365 oraz Office Teams;
• czas trwania lekcji:
— 30 minut: religia, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, godzina wychowawcza, zajęcia rewalidacyjne, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania (pozostała część jednostki dydaktycznej przewidziana jest na ewentualne konsultacje indywidulane z uczniami i dodatkowe wyjaśnienia);
— 45 minut: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, historia, geografia;
• sprawdzamy obecność na wszystkich lekcjach;
• w przypadku dłuższych nieobecności uczniów na zajęciach, wychowawcy klas będą kontaktować się z rodzicami;
Udział uczniów na lekcjach jest obowiązkowy, a w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności będą wyciągane konsekwencje.
Proszę zmobilizować swoje dzieci do pełnego uczestnictwa w zajęciach.
Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.
Dyrektor Szkoły  Barbara Pietryka

Więcej informacji szukaj na stronie MEN

10. Zmiana organizacji dowożenia dzieci w Gminie Hyżne

Z uwagi na nowe obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiczną na naszym terenie,

od poniedziałku 19.10.2020 r. zmienia się organizacja przewożenia dzieci do szkoły i ze szkoły.

DYLĄGÓWKA BAZARY

  • odjazd: 6.30
  • powrót ze szkoły: 14.20

Dzieci zostaną odebrane przez nauczyciela od autobusu i pozostaną pod jego opieką na świetlicy.

9. Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto polskiej oświaty przypada co roku 14 października. Data ta upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Podobnie jak w latach ubiegłych w naszej szkole odbyła się z tej okazji uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie klasy IV oraz dzieci z OP pod opieką swoich wychowawców.

8. Sukcesy w Gminnym Konkursie na projekt plakatu do dramatu "Balladyna"

źródło:lustrobiblioteki.pl

W ramach 9 edycji akcji Narodowego Czytania, został przeprowadzony konkurs plastyczny na projekt plakatu promującego dramat „BALLADYNA” Juliusza Słowackiego
Konkurs adresowany był do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Hyżne.
Ogółem do Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem wpłynęło 32 prace plastyczne, które zostały poddane ocenie biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematyką, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, walory artystyczne.

Z naszej szkoły nagrodzono następujące osoby:

I miejsce: Justyna Pałac klasa VIII
I miejsce: Aleksandra Pietryka  klasa VII

Wyróżnienie dla Agnieszki Urbańskiej klasa VII

Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom serdecznie GRATULUJEMY!

Wystawę prac pokonkursowych można obejrzeć w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem do 31.10.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. więcej

7. Zasady bezpiecznego korzystania z publicznych środków transportu

List MEN, MI i GIS pobierz oraz

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii. pobierz

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce pobierz

5. Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii od 1 września 2020 r.

Szanowni Rodzice! Przed nami nowy rok szkolny. Rozpoczynamy go w innych warunkach niż wszystkie dotychczas.  Jako szkoła staramy się zapewnić zarówno wszystkim uczniom, jak i pracownikom bezpieczne warunki pracy. 
W związku z zaleceniami Głównego  Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej wdrażamy niezbędne procedury regulujące prace szkoły. Prosimy wszystkich rodziców o bardzo dokładne zapoznanie się z nimi. Dodatkowo, każdy uczeń zobowiązany jest posiadać maseczkę (ewentualnie przyłbicę), którą będzie zakrywał usta i nos podczas przebywania w miejscach wspólnych (korytarze, szatnie, łazienki).

4. Procedury funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r. pobierz

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce pobierz

 

3. Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej w Dylągówce tutaj

2. Zapisy na świetlicę

Szanowni Państwo

Od 1 września 2020 roku rozpoczynają się zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020/2021. Prosimy  o wypełnienie karty zapisu i upoważnienie do odbioru dziecka. Wypełnione dokumenty prosimy zwrócić do dnia 4.09.2020 – do sekretariatu szkoły lub złożyć u wychowawcy albo wysłać  w formie skanu na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Dokumenty do pobrania w zakładce Świetlica szkolna.

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego. Odbędzie się ono 1 września, tj. wtorek. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, uroczystość podzieliliśmy na dwie części.

I część

Przedszkolaków z zerówki oraz uczniów klas I, II, III, IV zapraszamy na godzinę 8.30. Uczniowie przychodzą w maseczkach/przyłbicach, wchodzą do szkoły głównym wejściem, udając się do sali gimnastycznej. W sali gimnastycznej uczniowie siedzą na krzesełkach ustawionych w odstępach 1,5 m – wówczas mogą zdjęć maseczkę.

Młodsze dzieci („0”, kl. I) mogą przyjść na rozpoczęcie roku szkolnego z rodzicem. Proszę pamiętać o zakrywaniu ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu społecznego.

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego pierwszoklasiści zostaną pasowani na ucznia. Następnie uczniowie poszczególnych klas udadzą się na krótkie spotkanie z wychowawcami w salach:

OP – sala nr 2

Klasa I – sala nr 3

Klasa II -  sala nr 5

Klasa III – sala nr 4

Klasa IV – sala nr 6

II część

Starszych uczniów – z klas V-VIII – zapraszamy na godzinę 10.00 na  spotkanie z wychowawcami w następujących salach:

Klasa V – sala nr 6

Klasa VI – sala nr 8

Klasa VII – sala nr 7

Klasa VIII – sala nr 9

Wchodząc do szkoły, proszę pamiętać o zakrywaniu ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu społecznego.

Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego zostanie odprawiona 1 września,  tj. wtorek w kościele parafialnym w Dylągówce o godz. 18.00.

Dyrektor Szkoły Barbara Pietryka

 

Ubezpieczenie NNW

 Link do ubezpieczenia NNW 
dla dzieci i młodzieży
 rok szkolny 2020/21

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11599856/P&polNbr=381914

Sprawdź! Zakres ubezpieczenia - oferta

Nasza szkoła

and2.jpg

Kronika szkolna

DodoTok

Dwujęzyczność dla małych i dużych

Infolinia 800 080 222

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Uczestniczymy w XII edycji programu

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Uczestniczymy w programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Mleko i owoce w szkole

Uczestniczymy w kolejnej edycji „Programu dla szkół”. więcej


pozostało do wakacji
Dzisiaj jest
Środa
2 grudnia 2020
Imieniny obchodzą
Adria, Aurelia, Balbina, Bibianna, Paulina, Sulisław, Wiktoryn, Zbylut
Do końca roku zostało
30 dni

Microsoft Teams

RODO

IOD w szkole: Łukasz Brymora

email: lukasz.brymora@o2.pl

Licznik odwiedzin

Odsłon : 193694

English Teaching

Realizujemy Projekt

ENGLISH MAKE FRIENDS

w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności

ENGLISH TEACHING

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Bezpieczna szkoła +

Sponsor

UODO DZIECIOM

Uczestniczymy w XI edycji Programu

Uniwersytet Dzieci

Czytamy dzieciom


© 2010 Szkoła Podstawowa w Dylągówce Wszelkie prawa zastzreżone