Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Rok szkolny 2019/20

Email Drukuj PDF

Bezpieczny powrót do szkoły

 

 

Wyprawka przedszkolaka i pierwszaka

 

WYPRAWKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

- Pantofle w worku – podpisane

- Strój gimnastyczny w worku

- Mały i większy pędzel, ołówek, kredki woskowe i ołówkowe

- Temperówka, zeszyt papierów kolorowych ( czyli tzw. wycinanki)

- 2 bajki do kolorowania, klej w sztyfcie, nożyczki.

- Blok 1 techniczny biały, 1 techniczny kolorowy, 2 kolorowe z cienkimi kartkami.

Prosi się rodziców aby w miarę możliwości  wszystko było podpisane.

Wychowawca

Lucyna Kawalec

MATERIAŁY I PRZYBORY POTRZEBNE DO KL. I

- zeszyt 16-kartkowy w wąską linię do języka polskiego,
- zeszyt 16-kartkowy w kratkę do matematyki,
- zeszyt do nut,
- kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele olejne lub suche,
- blok rysunkowy w formacie A4 - biały i kolorowy
- blok techniczny w formacie A4 - biały i kolorowy
- farby plakatowe, farby akwarelowe, pędzle, pojemnik na wodę,
- plastelina
- ołówek (trójkątny lub z nakładką)
- temperówka, gumka do mazania, nożyczki, linijka – ok. 15 -20 cm,
- teczka na gumkę,
- worek materiałowy na strój sportowy,
- strój sportowy: biała koszulka, czarne lub granatowe spodenki
- buty sportowe  (takie, aby się nie ślizgały)
- worek materiałowy na obuwie zmienne.

Proszę, aby w miarę możliwości wszystkie materiały były podpisane.
Wychowawca klasy I

Halina Makarska

 

Spotkanie z rodzicami


Spotkanie z rodzicami dzieci z punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci, które od września będą uczęszczać do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego na spotkanie organizacyjne.

 • Odbędzie się we wtorek 25.08.2020 r. o godz. 16:00 ( rodzice dzieci  z oddziału przedszkolnego) i o godz. 17.00 ( rodzice dzieci z punktu przedszkolnego) w stołówce szkolnej.
 • Na spotkaniu omówimy ważne sprawy związane w pobytem dziecka w naszej placówce.
 • W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną, prosimy o przybycie jednego Rodzica/Opiekuna  dziecka.
 • Z uwagi na sytuację, uprzejmie prosimy o przybycie wyłącznie  osób zdrowych. Podczas spotkania obowiązują maseczki/przyłbice i zachowanie dystansu społecznego.

Dyrektor Szkoły Barbara Pietryka

Przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej w Dylągówce.

Oferty należy złożyć na adres: Szkoła Podstawowa w Dylągówce Dylągówka 29, 36-024 Dylągówka ( sekretariat) , w terminie do 28.08 .2020 r. do godziny 12:00. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie  zwraca ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej w Dylągówce i. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce, Dylągówka 29, 36-024 Dylągówka    ( sekretariat) w dniu 28.08.2020 r. o godzinie 12:05.

Poniżej dokumentacja do pobrania

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SWIZ

Formularz oferta

Oświadczenie

Załącznik - klauzula informacyjna RODO

Wzór umowy

Pieczywo

Nabiał

Artykuły spożywcze

Ryby

Owoce

Mięso

Mrożonki

Garmażerka

Wakacje

 

Nadszedł długo oczekiwany moment:

Wakacje!


Czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Był to rok wyjątkowy. Jeszcze kilka tygodni temu, nikt nie wyobrażał sobie w jakiej sytuacji zostaniemy „wszyscy” postawieni i będziemy musieli odnaleźć się w systemie zdalnego nauczania.

Serdecznie dziękuję Państwu ( nauczycielom, rodzicom) za trud włożony w nauczanie i wychowywanie dzieci. Dziękuję za całoroczną wytężoną pracę, za wiele cennych inicjatyw, za twórczą aktywność.

Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom szkoły
życzę by nadchodzące wakacje, dodały sił, były czasem radości i niezapomnianych przygód. Niech każda wakacyjna przygoda kończy się szczęśliwym powrotem do domu i szkoły.          
Radosnego, bezpiecznego wypoczynku i do zobaczenia od września w szkole.

Barbara Pietryka

Bieg dla Niepodległej

Podczas zdalnego nauczania 17 czerwca 2020r. w ramach innowacji w Oddziale Przedszkolnym przedszkolaki odbyły indywidualny, biało-czerwony bieg "Dla Niepodległej".

Ważne informacje

Informacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów

Harmonogram oddawania podręczników i książek do biblioteki szkolnej.

Czwartek 25.06.2020 r.

Kl. I, II, III – od godz. 9.00 – 11.00, komplet podręczników i książki do biblioteki rodzice zostawiają u wychowawców w swoich klasach.

Środa 24.06.2020 r. - komplet podręczników i książki do biblioteki uczniowie oddają do biblioteki szkolnej;

Kl. IV – od godz. 9.00 – 10.00

Kl. V – od godz. 10.00 – 11.00

Kl. VI – od godz. 11.00 – 12.00

Kl. VII, VIII – od godz. 12.00 – 14.00

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Piątek 26.06.2020 r.

Ponieważ szkoła nadal funkcjonuje na zasadach przestrzegania reżimu sanitarnego, nie planuje się ogólnego uroczystego zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.                          W dniu 26 czerwca (piątek) o godz. 7:00 i 27 czerwca (sobota) o godz. 18.00 odbędzie się Msza Święta z okazji zakończenia roku szkolnego.

26.06.2020 r. piątek

Wychowawcy poszczególnych klas spotkają się z uczniami po odbiór świadectw w swoich salach lekcyjnych w podanych godzinach:

8.00 – 8.45 - Oddział Przedszkolny

8.15 – 9.00 – Punkt Przedszkolny

9.00 – 10.00 – kl. I, II

10.00 – 11.00 – kl. III, IV

11.00 – 12.00 – kl. V w sali nr 9, kl. VI w świetlicy szkolnej

12.30 – 13.00 – kl. VII

13.00 – 14.00 – Pożegnanie kl. VIII na sali gimnastycznej, przekazanie sztandaru klasie VII, ślubowanie absolwenta, wręczenie świadectw z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, zachowana 1,5 m odległość,  maseczki).

Rodzice przyprowadzający  dzieci do szkoły, proszeni są o pozostanie i zaczekanie na swoje pociechy przed budynkiem szkoły.

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści!

Przed Wami czas egzaminów.

Życzymy Wam powodzenia, szczęścia, wiary we własne siły, wymarzonych zadań i tematów.

Powodzenia

Dni wolne od zajęć

Przypomnienie o dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych

Przypominam, że w najbliższych tygodniach wypadają dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych. W najbliższym tygodniu będzie to piątek po Bożym Ciele (12 czerwca). W kolejnym tygodniu, na czas egzaminu ósmoklasistów, dniami dodatkowo wolnymi będą 15 (zamiennie za 25.06 – w porozumieniu z Radą Rodziców) 16, 17, 18 czerwca.

Barbara Pietryka - dyrektor szkoły


Harmonogram konsultacji

Harmonogram konsultacji

od 8 czerwca

Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce

rok szkolny 2019/2020

Dzień tygodnia

Imię                           i nazwisko nauczyciela

 

Godziny zajęć

 

Rodzaj zajęć

 

Klasa

 

Sala

 

Poniedziałek

Andrzej Sroka

 

 

 

8.00 – 8.45

 

 

8.55 – 9.40

 

matematyka

 

 

matematyka, przyroda

konsultacje kl.VIII

 

 

uczniowie zadeklarowali chęć udziału

 

7

 

Jolanta Kmiotek

 

9.50 – 10.35

 

10.50 – 11.35

 

j. polski

 

j. polski

 

konsultacje kl. VIII

konsultacje dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału

 

 

6

 

Bernadeta Walicka

 

 

10.30 – 11.30

 

j. niemiecki

 

konsultacje dla kl. VIII oraz dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału

 

7

Patrycja Tur

11.35 – 13.00

j. angielski

konsultacje dla kl. VIII

8

 

Wtorek

Jadwiga Jaworska

10.00 – 11.00

biologia

konsultacje dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału

9

 

Środa

Małgorzata Pałac

11.00 – 12.00

fizyka, EDB

 

konsultacje dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału

 

8

Dyrektor szkoły Barbara Pietryka

Procedura Organizacji Egzaminu Ósmoklasisty

ZARZĄDZENIE NR 8

z dnia 2 czerwca 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminów

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w zw. z § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.),  art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz § 11i Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1

Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa organizacji egzaminów, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Barbara Pietryka

(podpis dyrektora szkoły)

Załącznik 1

Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminów

§ 1

Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

 

§ 2

Sposób organizowania egzaminów

 

 1. Jeżeli jest to możliwe ze względów organizacyjnych w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu                  w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.
 2. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)     zdający,

2)     osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,

3)     pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni,

4)     uczniowie innych klas oraz nauczyciele, lecz wyłącznie w przypadku, gdy nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,

5)     pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 1. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły w czasie egzaminu osób innych niż wymienione w ust. 1.
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 5. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 6. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wskazanych w ust. 9.
 7. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

 

 

§ 3

Wymogi sanitarne podczas egzaminu

 

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 7. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)     podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2)     wychodzi do toalety,

3)     kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 3. O tym, iż zdający nie może zakrywać ust i nosa należy poinformować dyrektora najpóźniej do 29 maja 2020 r.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 5. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).
 6. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.
 7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 min przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 min przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

§ 4

Zabezpieczenie sanitarne budynku

 

 1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 2. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Wyznaczeni pracownicy szkoły mają obowiązek egzekwowania używania płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły oraz wchodzące do sal egzaminacyjnych.
 4. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
 5. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu, jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas, oraz po egzaminie.
 6. Każdy zdający ma zapewnione miejsce, w którym zostawia rzeczy osobiste.
 7. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed
  i po każdym egzaminie.

 

 

§ 5

Zadania szczególne członków zespołu egzaminacyjnego i dyrektora

 

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym w szczególności o:

1)     zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

2)     obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

3)     niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania,

4)     konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

 1. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu należy przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. Dla zdających w różnych salach egzaminacyjnych są ustalane różne godziny przybycia.

 

 

 

§ 6

Zasady izolacji

 

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Nie dotyczy to osób wskazanych w § 5 ust. 1.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 3. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy.
 4. O podejrzeniu zarażenia należy niezwłocznie zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 5. Nauczyciele pozyskują od rodziców/prawnych opiekunów uczniów aktualne numery telefonów niezbędne do kontaktu w razie podejrzenia zarażenia wirusem.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji  i poleceń.
 7. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz odizolować w miejscu wskazanym przez dyrektora.

 

§ 5

Pozostałe regulacje

 

 1. Przy wejściu do budynku szkoły wywieszona jest informacja:

a)     dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

b)     zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,

c)     zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

d)     zawierającą numery telefonów do służb medycznych,

e)     zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

 1. Na tablicy informacyjnej szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

 

 

Dyrektor szkoły

 

Barbara Pietryka

 

 

 

Dzień Dziecka

 

 

 

 

 


Życzymy wszystkim dzieciom

z okazji ich święta

dużo zdrowia, szczęścia
spełnienia najskrytszych marzeń,

sukcesów w szkole oraz beztroskiej zabawy

i dużo uśmiechu.

 

Harmonogram konsultacji

Harmonogram konsultacji

od 1 czerwca

Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce

rok szkolny 2019/2020

Dzień tygodnia

Imię                           i nazwisko nauczyciela

 

Godziny zajęć

 

Rodzaj zajęć

 

Klasa

 

Sala

 

Wtorek

Andrzej Sroka

8.00 – 8.45

 

 

8.55 – 9.40

matematyka

 

 

matematyka, przyroda

konsultacje grupowe dla uczniów z kl. VI, którzy zadeklarowali chęć udziału

 

uczniowie z kl. IV,V, którzy zadeklarowali chęć udziału

 

7

Jadwiga Jaworska

10.00 – 11.00

biologia

konsultacje dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału

9

 

Środa

Bernadeta Walicka

9.30- 10.30

 

j. niemiecki

 

 

konsultacje dla chętnych uczniów

 

8

Małgorzata Pałac

11.00 – 12.00

fizyka, EDB

 

konsultacje dla chętnych uczniów

 

8

 

 

 

 

Czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek

 

Andrzej Sroka

 

8.00 – 9.40

 

matematyka

 

konsultacje dla kl. VIII

 

7

Maciej Kawalec

9.50 – 10.35

konsultacje z wych.

konsultacje dla kl. VIII

9

 

Jolanta Kmiotek

9.50 – 10.35

 

10.50 – 12.30

 

j. polski

konsultacje dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału

konsultacje dla kl. VIII

 

6

 

Patrycja Tur

12.40 – 13.25

13.30 – 14.25

 

j. angielski

konsultacje dla kl. VIII

konsultacje dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału

 

8

 

Maria Szeremeta

 

Barbara Starzak

10.50 – 11.35

 

12.35 – 13.20

 

12.30 – 13.30

 

technika, informatyka

 

historia, geografia

konsultacje grupowe dla uczniów z kl. IV

konsultacje dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału

 

konsultacje dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału

 

9

 

 

7

 

Dyrektor szkoły

Barbara Pietryka

Dzień Matki

Drogie Mamy!

Za Wasz trud włożony w okresie zdalnego nauczania, za Waszą troskę, zrozumienie i cierpliwość mówimy jedno słowo: Dziękujemy! A wasze pociechy małym serduszkiem życzą Wam zdrowia, uśmiechu najwięcej. A za Waszą dobroć i miłość składają ten bukiet kwiatów w podzięce. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji -kliknij w klasę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dyrektora szkoły

Od 18.05.2020 r. na terenie szkoły mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjne.

Od dnia 25.05.2020 r. uczniowie klas VIII mogą korzystać z konsultacji na terenie szkoły w wyznaczonych terminach i salach według ustalonego harmonogramu

Od dnia 25.05.2020 r. uczniowie klas I – III mają możliwość korzystania z zajęć opiekuńczo –wychowawczych w godzinach 8.00-14.30

Od dnia 01.06.2020 r. uczniowie klas IV – VIII mogą korzystać z konsultacji na terenie szkoły w wyznaczonych terminach i salach według ustalonego harmonogramu

Pliki do pobrania:

 1. Procedury w sprawie  wprowadzenia warunków i  procedur  zapewniających bezpieczeństwo sanitarne uczniom i pracownikom szkoły podczas pandemii COVID-19
 2. Załącznik nr 1. Deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. PCK w Dylągówce w okresie pandemii COVID-19
 3. Załącznik nr 2.  Zgoda rodzica na codzienny pomiar temperatury
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie pracownika
 5. Załącznik nr 4- Deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia rewalidacyjne w okresie pandemii COVID-19
 6. Załącznik nr 5 - Deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły na konsultacje w okresie pandemii COVID-19
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o stanie zdrowia

Konsultacje dla ósmoklasistów

 

Harmonogram konsultacji ósmoklasisty

Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce

rok szkolny 2019/2020

W okresie od 25.05.2020 r. – 29.05.2020 r.

 

Dzień tygodnia

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Godziny zajęć

 

Rodzaj zajęć

 

Klasa

 

Sala

 

 

Czwartek

28.05.2020

Andrzej Sroka

 

8.00 – 9.40

 

matematyka

 

VIII

 

7

Jolanta Kmiotek

 

10.50 – 12.30

 

j. polski

 

VIII

 

6

 

Patrycja Tur

 

12.35 – 14.00

 

j. angielski

 

VIII

 

8

 

Dyrektor szkoły

Barbara Pietryka


Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych        

Od 25 maja uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.
Poniżej publikujemy wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej.

dokument do pobrania

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

dokument do pobrania

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

dokument do pobrania

W 100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II

Dnia 18.05.2020 r. obchodzimy 100-lecie urodzin Naszego Wielkiego Rodaka Św. Jana Pawła II. Ta rocznica jest dla wielu ludzi mobilizacją- szczególnie w Polsce - by uczcić człowieka, który zmienił bieg historii  Polski i świata. To okazja, aby podziękować Bogu za Papieża Polaka - Karola Wojtyłę, którego osoba jest powodem do dumy dla Polaków na kolejne tysiąclecia. W naszej szkole okazując wdzięczność za dar Świętego Jana Pała II uczniowie podjęli szereg działań. Wspólnie modlą się prosząc o wstawiennictwo Św. Jana Pawła II dla swoich rodzin i rodzin całego świata, spełniają dobre uczynki, układają wiersze, śpiewają ulubione pieśni naszego papieża, wysyłają balony do nieba, wystawiają portrety  papieża w oknie. Na wyróżnienie zasługuje akcja: Wyjątkowe urodziny- pieczemy tort dla Św. Jana Pawła II. Wykonania tej słodkiej niespodzianki podjęło się wiele dzieci wraz z rodzicami, o czym świadczą zdjęcia w galerii. Akcja ciągle jeszcze trwa, więc na bieżąco będziemy naszą galerię uzupełniać.

 

Święto Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce

<- odsłuchaj Hymn Szkoły

8 maja to dzień, w którym co roku obchodziliśmy Święto Szkoły. Obecna sytuacja w kraju i na świecie zmusza nas do pozostania w domach, więc nie będzie z tej okazji uroczystości w naszej szkole. Pomimo to pamiętajmy o naszym patronie, który pomaga ludziom właśnie w trudnych sytuacjach. 8 maja jako Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest świętem, które łączy wolontariuszy ze 192 krajów. Niech idea humanitaryzmu zjednoczy ludzi w przetrwaniu  i przezwyciężeniu pandemii koronawirusa, a nam pozwoli w poczuciu bezpieczeństwa spotkać się  z kolegami, koleżankami i nauczycielami w naszej szkole.


 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawieszenie zajęć w szkole i przedszkolach zostało przedłużone do 24 maja 2020 roku. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w dalszym ciągu obowiązuje kształcenie na odległość.

Ważny komunikat

Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych przypadające na 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. zostają przełożone na nowy termin egzaminu ósmoklasistów. Termin dni wolnych zostanie podany do wiadomości na co najmniej trzy tygodnie przed nowym terminem egzaminów, który uzależniony jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Konsultacje

Szanowni Rodzice!

W każdym dniu roboczym będzie możliwość konsultacji telefonicznej z nauczycielami, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w godzinach popołudniowych wskazanych poniżej w tabelce.

Można zwracać się z pytaniami, wątpliwościami, z prośbami  o wskazówki do pracy.

Możecie Państwo również skorzystać z porad i konsultacji psychologicznych, których udzieli Pani Agnieszka Badylak (dyżur 22.04.2020 tj.

środa godz.13.30-15.00, 24.04.2020 tj. piątek godz.15.30-16.30 tel.728606340. Zawieszenie zajęć w szkole i przedszkolach zostało przedłużone do 24 kwietnia 2020 r. – w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół obowiązuje w dalszym ciągu kształcenie na odległość.

Harmonogram konsultacji z rodzicami.

Harmonogram konsultacji w okresie zawieszenia zajęć

od 27.04. do 24.05.2020 r.

Imię i nazwisko nauczyciela

Konsultacje z rodzicem

kontakt telefoniczny, e-dziennik

Maciej Kawalec

Lucyna Król

Bernadeta Walicka

Poniedziałek

27.04, 4.05, 11.05, 18.05.2020 r.

15.00 – 17.00

15.00 – 16.30

15.00 – 16.00

Beata Kądziołka

Halina Makarska

Jadwiga Jaworska

Małgorzata Pałac

Lucyna Kawalec

Wtorek

28.04, 5.05, 12.05, 19.05 2020 r.

15.30 – 17.00

15.30 – 16.30

15.00 – 17.00

14.00 – 15.00

16.00 – 18.00

Jolanta Kmiotek

Maria Szeremeta

Bożena Moskwa

Patrycja Tur

Barbara Starzak

Agnieszka Badylak

Środa

29.04, 6.05, 13.05, 20.05.2020 r.

15.00 – 17.00

15.30 – 16.30

16.00 – 17.30

17.00 – 18.00

16.00 – 17.30

13.30 – 15.00

Lucyna Kawalec

Andrzej Sroka

Halina Bogdan

Czwartek

30.04, 7.05, 14.05, 21.05.2020 r.

16.00 – 18.00

15.00 – 19.00

15.30 – 17.00

Agnieszka Badylak

Konsultacje biblioteczne (Maria Szeremeta)

Piątek

15.05, 22.05.2020 r.

15.30 – 16.30

14.30 – 15.30

Przedłużone zdalne nauczanie

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty według przepisu podpisanego w dniu kwietnia br. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Wiosenna przerwa świąteczna


Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 

Komputer dla ucznia

Szanowni Rodzice,
jak wszyscy wiemy, w związku z epidemią COVID-19 zostały zawieszone zajęcia w szkołach i nauczyciele realizują kształcenie zdalne. Do realizacji tych zajęć uczniowie potrzebują sprzętu komputerowego dostępnego w domu. W związku z tym Dyrektor Szkoły podjął decyzję, że dla uczniów, którzy nie dysponują sprzętem komputerowym lub dla rodzin gdzie jeden komputer przypada na kilkoro dzieci, będzie istniała możliwość wypożyczenia odpowiedniego sprzętu na czas zdalnego kształcenia. Wszystkich zainteresowanych poniższą formą pomocy proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem, tel.17-2295479. Można wykorzystać również kontakt przez e-dziennik.

Barbara Pietryka

Rekrutacja do OP i PP

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. PCK  w Dylągówce informuję iż wszystkie chętne dzieci, których rodzice złożyli wnioski i deklaracje kontynuowania  do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego w Dylągówce zostały przyjęte. W obecnej sytuacji Rodzice dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2010/2021 proszeni są o wypełnienie druku "Oświadczenie woli zapisu", ręcznie lub komputerowo  i przesyłanie skanem na adres e-mailowy szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Druk deklaracji do pobrania tutaj

Zdalne nauczanie

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu  oświaty  w  związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.                                                                                               

Szkoła podstawowa i przedszkola pozostają zamknięte.

W okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. szkoła przechodzi w system zdalnego nauczania na odległość. Nauczyciele naszej szkoły będą komunikować się z  uczniami w szczególności za pomocą e–dziennika, platformy e-podręcznik (uczniowie otrzymali loginy i hasła do zalogowania, instrukcja do obsługi e-podręczników tutaj), za pomocą poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego oraz innych komunikatorów. Również za pomocą tych narzędzi nauczyciele będą dokonywać monitorowania postępów uczniów oraz informowania rodziców o zaangażowaniu uczniów w pracę zdalną. Nauczyciele opracowali tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględniając równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Materiały dla dzieci i uczniów będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z obowiązującym planem na dany dzień. W każdym dniu roboczym będzie możliwość konsultacji telefonicznej z nauczycielami, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w innych godzinach ustalonych z nauczycielem.  można zwracać się z pytaniami, wątpliwościami, z prośbami o wskazówki do pracy. Możecie Państwo również skorzystać z porad i konsultacji psychologicznych, których udzieli Pani Agnieszka Badylak ( dyżur 27.03., 01.04, 08.04 od. godz. 13.30-15.00,) tel.728606340.

Barbara Pietryka

Materiały edukacyjne, polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci NarodowejSerwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Zdalne lekcje

Tematy i ćwiczenia rekomendowane dla uczniów link do Pasma edukacyjnego  https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

Pilny komunikat

Szanowni Rodzice!
W związku z zaistniałą sytuacją BARDZO PROSZĘ o rozsądek i odpowiedzialność w kwestii zachowań, które sprzyjają zakażeniom.
PROSZĘ unikać przebywania z dziećmi w miejscach dużych skupisk ludzi min. w galeriach handlowych, sklepach, komunikacji publicznej, itp. Zawieszenie zajęć nie oznacza czasu wolnego od nauki, nauczyciele będą podawać informacje na temat zakresu materiału. W związku z tym prosimy o systematyczne logowanie się do e-dziennika.

Barbara Pietryka - dyrektor szkoły

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wyjątkowo w dniach 12-13 marca szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze. Od 16 marca do 25 marca włącznie szkoła i przedszkole zostają zamknięte.

Dla dzieci nie jest to czas wolny od nauki. Dzieci zobowiązane są do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Nauczyciele poprzez e-dziennik będą podawać informacje na temat zakresu materiału. Należy rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń oraz śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Ze względu na bezpieczeństwo w wolnym czasie dzieci pozostają w kwarantannie domowej.

Więcej informacji na stronie men www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Koronawirus - działania profilaktyczne

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Polecamy Państwu również stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus.

Jak zapobiegać zarażeniu?

Jak skutecznie myć ręce?

Komunikat epidemiologiczny dla rodziców

Zgodnie z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

APELUJĘ DO RODZICÓW, BY NIE POSYŁALI PRZEZIĘBIONYCH CHORYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Dodatkowe informacje na stronie: https://rzeszow.uw.gov.pl/komunikaty/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie-informacja-mz/

Barbara Pietryka - dyrektor szkoły

 

Strofy o Ojczyźnie

W dniu 5 marca 2020 r. odbył się Gminny Konkurs „Strofy o Ojczyźnie”, który poświęcony był żołnierzom, bohaterom walczącym o niepodległość. Myślą przewodnią konkursu był los Żołnierzy Niezłomnych. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce reprezentowali szkołę w dwóch kategoriach. W kategorii RECYTACJA II nagrodę zdobyła uczennica klasy VI Aleksandra Pietryka, a III nagrodę zdobyła uczennica klasy IV Nikola Mocha. została nagrodzona uczennica z kl. IV Nikola Mocha. W kategorii ŚPIEW szkołę reprezentowali Jakub Dobosz z klasy VIII oraz Gabriela Pałac z klasy V, która zdobyła wyróżnienie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów.

Bez zabawek

W Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. PCK w Dylągówce w dniach 2 – 4 marca 2020 nauczycielki zorganizowały dni bez zabawek. Dzieci przyniosły do szkoły duże, kartonowe pudła i rozpoczęło się tworzenie zabawek z kartonu. Zajęcia pobudziły kreatywność i wyobraźnię dzieci, wsparły rozwój motoryki, rozwinęły wyobraźnię przestrzenną, uczłyy  planowania  i współpracy. Okazuje się, że powszechnie dostępny karton może zastąpić wiele kosztownych zabawek. A jak wspaniała i kreatywna była to zabawa pokazują zdjęcia.

Walczyli o Polskę wolną i czystą jak łza...

„Walczyli o Polskę wolną i czystą jak łza.”
W piątek 28 lutego 2020 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Klasa V przypomniała sylwetki bohaterów – Żołnierzy Niezłomnych,którzy po zakończeniu II wojny światowej nie pogodzili się z narzuconą Polsce sowiecką władzą.Podjęli heroiczną walkę z komunistycznym ustrojem. Ginęli z imieniem Polski na ustach. Skazani przez władzę ludową na zapomnienie odzyskują dzisiaj zasłużoną cześć…

Dbam o mój z@sięg

Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym "Granie na ekranie" realizowanym przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundację „Dbam o Mój Z@sięg”, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2019/2020 określone przez MEN. Celem projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania. Wyniki posłużą m.in. do stworzenia szczegółowego raportu z badań i opracowania rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z gier video i gier on-line.

Nabór do klasy I, OP i PP na rok szkolny 2020/21

Od poniedziałku 17.02. przyjmowane będą deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym i Oddziale Przedszkolnym. Nowe wnioski do klasy I, OP i PP według terminu rekrutacji przyjmowane będą od 24 lutego. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji - zasady, wnioski, oświadczenia oraz inna dokumentacja znajdują się w menu dla rodziców w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja 2020/21

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych Dyrektor Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce podaje do wiadomości więcej

DODO czyli Twoje Dane - Twoja Sprawa

W roku szkolnym 2019/2020 bierzemy udział w X edycji programu "Twoje dane - Twoja sprawa". Program realizowany jest od 2009 r. pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej. Nasza szkoła uczestniczy w nim od 2015 r. Uważamy że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie, a przede wszystkim wpłynie na budowanie właściwego wizerunku w sieci. W dniu 7 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji odbyła się akademia podczas której uczniowie z klasy II i III pod okiem koordynatora programu Pani Haliny Bogdan oraz wychowawczyni klasy III Pani Haliny Makarskiej zaprezentowali pełne humoru scenki, przejmujące i pouczające przedstawienie,  piosenki oraz wiersze o tematyce związanej z ochroną danych osobowych, prywatnością i bezpieczeństwem w Internecie. Wykonane przez uczniów klasy VII i VIII i wyeksponowane plakaty o ochronie swoich danych i ochronie prywatności dodawały akademii powagi i zachęcały do refleksji. Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych zakończono drużynowym interaktywnym konkursem wiedzy przygotowanym za pomocą aplikacji Bamboozle. Więcej

Dzień Babci i Dziadzia

W naszej szkole z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się wspaniała uroczystość. Nasi najmłodsi uczniowie uczcili święto swoich dziadków piosenką, wierszem oraz tańcem. Po części artystycznej dzieci otrzymały gromkie brawa, a życzeniom i uściskom nie było końca.  Każdy wnuczek i każda wnuczka wręczyli  swoim dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty. Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta życzymy przede wszystkim zdrowia, uśmiechu i zadowolenia ze swoich wnuków!

"Nie zagub dziecka w sieci"

Zapraszamy nauczycieli i rodziców do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dot. bezpieczeństwa dzieci w internecie. Szkolenie poprowadzą dziennikarz Tomasz Rożek – ambasador kampanii „e-Polak potrafi” oraz Anna Borkowska – psycholog, ekspertka Akademii NASK. Bezpieczeństwo dzieci w internecie to temat ważny i stale aktualny. Tempo w jakim rozwijają się nowe technologie wymaga od nas ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. W trakcie szkolenia można zadawać pytania. Szkolenie w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, poświęcone cyberprzemocy i zjawisku sekstingu, odbędzie się 30 stycznia (czwartek) o godz. 18 pod linkiem: https://www.facebook.com/naukatolubie.  Zachęcamy także do odwiedzania strony internetowej, gdzie znaleźć można m.in. porady dla rodziców i nauczycieli, publikacje oraz filmy wyjaśniające trudne pojęcia: www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci.

Ratujemy i uczymy ratować

W naszej szkole od 2010 roku prowadzone są zajęcia dla uczniów klas I-III w ramach programu ,,Ratujemy i Uczymy Ratować” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koordynatorem programu jest Lucyna Król, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Celem zajęć jest teoretyczna nauka podstawowych zasad zachowania się w sytuacjach, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy, a także praktyczne ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy.W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzone zostały zajęcia w każdej z klas młodszych. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie przypomnieli sobie numery telefonów alarmowych, ćwiczyli przeprowadzanie rozmowy telefonicznej oraz wzywanie pomocy do osoby poszkodowanej w wypadku. Uczyli się również sprawdzania  przytomności osoby poszkodowanej oraz układania jej w pozycji bocznej ustalonej. Poznali także prawidłowy sposób wykonywania oddechów ratunkowych i uciskania klatki piersiowej. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystano pomoce przekazane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: książeczki dla dzieci, fantomy, plakaty oraz film edukacyjny pt. „Doktor Kręciołek uczy ratować”. Wszyscy uczniowie  chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Będą one prowadzone również w II półroczu przez koordynatorkę programu.

Zabawa noworoczna

Nowy Rok to karnawał, a karnawał  to czas zabaw i tańców. W niedzielę 12 stycznia 2020 roku odbyła się w naszej szkole Zabawa Noworoczna zorganizowana przez Radę Rodziców. Zabawę uroczyście otwarły panie Dyrektor szkoły Barbara Pietryka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Edyta Tadla. Wszyscy uczestnicy zabawy mieli  świetne humory i dali się porwać  wesołym rytmom zespołu muzycznego, który przygrywał do tańca. Wielką atrakcją dla najmłodszych było malowanie twarzy oraz brokatowe tatuaże wykonywane przez zaproszone animatorki.  Ciekawą alternatywą dla tradycyjnych zabaw okazały się szaleństwa z kolorową chustą animacyjną i piłeczkami oraz konkurs przeciągania liny, który nieoczekiwanie wygrały dziewczyny. Rada Rodziców przygotowała również pyszny poczęstunek, który był miłym przerywnikiem po wyczerpujących pląsach przy muzyce oraz zaprosiła Mikołaja z ogromnym workiem prezentów. Nie od dziś wiadomo, że w naszej szkole są najgrzeczniejsze dzieci, więc wszyscy otrzymali niespodzianki. Dużym zainteresowaniem szczególnie wśród rodziców cieszyła się  „choinkowa kawiarenka”. Zapach pysznej kawy i domowego ciasta sprawiał, że było tu gwarno i bywały chwile, że brakowało wolnych miejsc! Dziękujemy serdecznie rodzicom za ogrom pracy włożony w przygotowanie tak fantastycznej zabawy. Szczególne podziękowania składamy Panu Ryszardowi Dziak i jego zespołowi muzycznemu za oprawę muzyczną oraz Mikołajowi Panu Zbigniewowi Pałac za wręczenie dzieciom paczek. Dziękujemy także Wychowawcom oraz Dzieciom za wspaniałą zabawę.

Jasełka

Jasełka to jeden ze zwyczajów świętowania Bożego Narodzenia. To wspaniałe widowisko o Bożym Narodzeniu, które od wieków wpisane jest w polską tradycję w ostatnim dniu przed przerwą świąteczną odegrały w naszej szkole przedszkolaki z OP.  Pierwsze w historii jasełka prawdopodobnie wystawił Św. Franciszek  z Asyżu, a  sama nazwa jasełka pochodzi od staropolskiego słowa „jasło” czyli żłób. W rolę głównych postaci Józefa, Maryji, Trzech Króli, pasterzy, aniołów wcielili się doskonale mali aktorzy. W jasełkach wystąpiły też postacie z bajek: wróżka, pszczółka, elf. Jasełkom towarzyszyło też śpiewanie kolęd. Było to widowisko, które  wprowadziło nas w  magiczną atmosferę świąt Bożego Narodzenia.


"Razem na święta" - włączamy się w przedświąteczny wolontariat

Okres przedświąteczny to najlepszy czas, aby okazać serce osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym.  Dnia 17 grudnia Członkowie Szkolnego Koła PCK włączając się w inicjatywę MEN Razem na Święta odwiedzili chorych w ZOL-u w Hyżnem. Kolędując, składając życzenia, wręczając wszystkim chorym drobne, własnoręcznie zrobione upominki pragnęli wnieść w ich codzienność choć trochę radości. Również dzieci z OP wybrały się z życzeniami i upominkami do pobliskiej apteki,  zakładu pracy „Drewnotech” oraz emerytowanych nauczycieli naszej szkoły.

Święta tuż, tuż - pieczemy pierniczki

Święta tuż, tuż! A więc najwyższa pora na pieczenie pierniczków, których niesamowity zapach jest nieodłącznym ich atrybutem. Uczniowie z klasy II i III naszej szkoły oraz przedszkolaki postanowili trochę tego magicznego, świątecznego zapachu wnieść do szkoły i w związku z tym w przedświątecznym tygodniu miało miejsce wielkie pieczenie przepysznych pierniczków. W miłej i gwarnej atmosferze przebiegało wałkowanie, wycinanie, układanie, pieczenie, ozdabianie i na koniec konsumowanie aromatycznych ciasteczek. A wspólna praca sprawiła, że uczniowie wychodzili z zajęć bardzo zadowoleni i szczęśliwi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej, więcej...

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywną dostawę produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce więcej

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zapytania

Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce zaprasza do składania ofert na przewóz gorących posiłków ze SP w Dylągówce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Hyżne. Szczegóły zapytania w zakładce "Przetargi"

Kiermasz bożonarodzeniowy

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbył się kiermasz świąteczny, którego organizatorami były panie z  OP i PP wraz z rodzicami.  Na kiermaszu można było zakupić przepiękne, ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje. Do kiermaszu włączyli się także uczniowie i rodzice z innych klas, którzy przynosili także własnoręcznie wykonane ozdoby. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do organizacji kiermaszu oraz tym, którzy zakupili i wsparli finansowo jego cel.

 

Mikołaj

Zgodnie z tradycją 6 grudnia dzieci klas PP, 0-III spotkały się ze świętym Mikołajem. Tego dnia większość dzieci założyła czerwone czapki lub rogi renifera. Kiedy około 8.30 usłyszeliśmy dźwięk dzwoneczek sań był to znak, ze Święty Mikołaj zawitał w nasze szkolne progi i dla każdego przyniósł przeróżne słodkości i zabawki.  Zanim jednak uczniowie otrzymali upominki, musieli zaśpiewać coś Mikołajowi!  Każdy tego dnia był uśmiechnięty i miał dobry humor.

 

Wizyta w Sejmie

4 grudnia uczniowie klas IV - VIII naszej szkoły na zaproszenie Pani Poseł Ewy Leniart i Kancelarii Sejmu mieli przyjemność gościć w Sejmie. Poznali historię powstania Sejmu oraz wysłuchali krótkiej prelekcji dotyczącej historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Zwiedzili także najważniejsze sale sejmowe, obejrzeli  makietę współczesnego kompleksu budynków sejmowych. Największe wrażenia wywarła wizyta na galerii Sali Posiedzeń Sejmu. Zwiedzanie Sejmu zakończyło się miłym akcentem - pamiątkowymi zdjęciami oraz poczęstunkiem. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniałą wycieczkę.

Ogłoszenie o zamówieniu

Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce ogłasza przetarg na sukcesywną dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej. Szczegóły w zakładce "Przetargi".

11 listopada

08.11.2019 r. odbyła się patriotyczno – edukacyjna uroczystość poświęcona 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie klasy III i VI przygotowali przedstawienie pt. „Pociąg do wolności”. Była to podróż przybliżająca historię utraty niepodległości i drogę do jej odzyskania. Poszczególne stacje symbolizowały najważniejsze wydarzenia historyczne: rozbiory, powstania, wojnę. Pasażerami były postacie historyczne, które swoim poświęceniem, bohaterstwem i wysiłkiem przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości i na stałe zapisały się w historię naszej ojczyzny.

"W świecie wyobraźni" - sukcesy

W dniu 8 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem odbyły się eliminacje konkursu ” LITERATURA I DZIECI  – W ŚWIECIE WYOBRAŹNI”. Ponizej przedstawiamy laureatów naszej szkoły.

Konkurs recytatorski.W kategorii II : III-V klasa

I Miejsce zdobyła Nikola Mocha uczennica Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce, tym samym zakwalifikowała się do II etapu tj. eliminacji rejonowych, które odbędą się 18 listopada 2019r. o godz. 9:00 w Lubeni.

W konkursie plastycznym.

W KATEGORII III; VI-VIII klasa
I MIEJSCE; Oliwia Trzyna
II MIEJSCE: Sebastian Zawora
II MIEJSCE: Julia Puchała
III MIEJSCE: Magdalena Borowiec
Wyróżnienie: Agnieszka Urbańska
Gratulujemy.

"Słodziakowe" czytanie

Uczniowie z naszej szkoły z klas 0 i I-III brali udział w akcji „Dnia Głośnego Czytania ze Słodziakami”, która w naszej szkole miała tytuł „Słodziakowe czytanie”. Dzieci spotkały się z tej okazji  w Sali Oddziału Przedszkolnego. Chętni uczniowie z klasy III czytali wybrane przygody Słodziaków młodszym kolegom. Wspólnie rysowali postacie Słodziaków, którymi udekorowały drzewko.  Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców, którzy chętnie i codziennie czytali i malowali zarówno w domu jak i w szkole. Z ogromnym zaangażowaniem codziennie zdobywały naklejki do Dzienniczka Postępów Czytania. Wykorzystywały postacie Słodziaków do wymyślania i urządzania codziennych spontanicznych zabaw i teatrzyków. Akcja ta integrowała grupę, stwarzała możliwość wspólnych zabaw, wymiany doświadczeń, przyniosła dzieciom dużo radości i satysfakcji. Dała możliwość wykazania się dzieciom umiejętnością czytania.

Wspólne odśpiewanie hymnu

W dniu 12 listopada poczet sztandarowy naszej szkoły oraz dzieci z OP wraz z nauczycielkami,  na zaproszenie Wójta Gminy Hyżne wzięły udział we wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, aby w koleją rocznicę odzyskania niepodległości pokazać, że jesteśmy jedną wspólna rodziną spod biało czerwonej flagi.

Dinozaury na wystawie!

Z przyjemnością informujemy, że dinozaury wykonane przez dzieci i rodziców z OP w ramach warsztatów organizowanych przez panią Lucynę Kawalec od listopada można już podziwiać w Urzędzie Gminy w Hyżnem.

Na następne stulecia. Drzewka pamięci.

W dniu 30.10.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce z inicjatywy Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie odbyła się Uroczystość Sadzenia Dębów oraz Sosny Pamięci na  100-lecie PCK.  Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu czerwonokrzyskiego, po czym odbyła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy III i VII, którą przygotowały panie Halina Bogdan i Beata Kądziołka. Tematem przewodnim występu uczniów była pomoc drugiemu człowiekowi. Następnie cała szkolna społeczność oraz przybyli goście udali się w uroczystym orszaku  za sztandarem szkoły na plac przyszkolny, gdzie odbyło się sadzenie drzewek. Żywe pomniki – kolejne na naszym terenie Dęby Pamięci mają w naszej szkole hrabina Maria Tarnowska, która była członkinią zarządu PCK już w okresie międzywojennym, hrabina Elżbieta Potocka z Łańcuta, wiceprzewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża Mężczyzn i Dam dla Galicji - żona Romana Potockiego przedostatniego Ordynata Łańcuta oraz Irena Prusicka – autorka tekstu hymnu czerwonokrzyskiego. Natomiast posadzona sosna jest wyrazem wdzięczności i pamięci dla wszystkich, którzy od stu lat niosą pomoc, edukują i ratują ludzkie życie pod znakiem Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

"Opowieści wąskotorowe" - sukcesy

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły odnieśli sukcesy w KONKURSIE LITERACKIM „OPOWIEŚCI WĄSKOTOROWE DLA NIEPODLEGŁEJ 1904-2019.  Na konkurs do Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem wpłynęło sześć prac. Nasi uczniowie uzyskali następujące nagrody:

I MIEJSCE:  Klaudia Kudła – uczennica Szkoły Podstawowej w Dylągówce

Tytuł pracy: „Ciuchcią po życie”

III MIEJSCE: Magdalena Borowiec – uczennica Szkoły Podstawowej w Dylągówce

Tytuł pracy: „Noc w tunelu”

WYRÓŻNIENIA:

Aleksandra Pietryka – uczennica Szkoły Podstawowej w Dylągówce

Tytuł pracy: „Lato z wąskotorówką”

Zuzanna Makarska – uczennica Szkoły Podstawowej w Dylągówce

Tytuł pracy: „Spotkanie w pociągu”

Julia Szary – uczennica Szkoły Podstawowej w Dylągówce

Tytuł pracy: „Podróż do cioci Heleny”

Nagrodzone i wyróżnione prace są opublikowane na stronie GOK Hyżne

Spotkanie z Filharmonią

W dniu 18.10.2019 odbyła się kolejna audycja muzyczna Filharmonii Podkarpackiej. Tym razem uczniowie mieli okazję poznać życiorys, najważniejsze kompozycje i ciekawostki z życia ojca Polskiej Opery Narodowej Stanisława Moniuszki, muzycznego patrona roku 2019.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 14 października 2019 roku w naszej szkole  odbyła się akademia z tej okazji. Na uroczystość przybyli nauczyciele i emeryci, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej glos zabrała Pani dyrektor Barbara Pietryka, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły. W części artystycznej  uczniowie z klasy II i III pod kierunkiem pani Lucyny Król, pani Haliny Makarskiej oraz pani Haliny Bogdan tańcem, śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy nauczycieli i pracowników obsługi. Na zakończenie reprezentanci SU wręczyli słodkie upominki, natomiast uczniowie występujący w akademii  rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły laurki i róże.

Wizytacja Arcybiskupa

Dnia 10 października 2019 r. w naszej szkole gościliśmy w ramach wizytacji kanonicznej Abp. Adama Szala, Metropolitę Przemyskiego, oraz sekretarza ks. Łukasza Jastrzębskiego, Dziekana Dekanatu Błażowskiego ks. Jacka Rawskiego, Proboszcza  Parafii Dylągówka ks. Jana Caga. Uczniowie klas III, IV, VI, VII, VIII przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. " W kręgu świętości ", który poświęcony był osobie Jana Pawła II i naszym dążeniom do świętości, w związku  ze zbliżającym się Dniem Papieskim.  Akademię przygotowała Pani Beata Kądziołka ww współpracy z Panią Haliną Makarską. Po skończonej części artystycznej Arcybiskup Adam Szal skierował słowo do naszych uczniów, którzy mieli także możliwość zdobycia oceny celującej z religii za poprawne rozwiązanie zagadek. Następnie Nasz Gość spotkał się z Gronem Pedagogicznym. Wizyta ta na długo zostanie w naszych sercach.

Powiatowy konkurs plastyczny

W dniu 05.10.2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce mieli zaszczyt odebrać nagrody za udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym  Stanisław Moniuszko - TWÓRCA POLSKIEJ OPERY NARODOWEJ zorganizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę w Rzeszowie. Nagrody otrzymali:

JULIA PUCHAŁA KL.VII - I miejsce

OLIWIA TRZYNA KL. VII - II miejsce

KRYSTIAN IDZINIAK KL. VII - III miejsce.

Uczennica MAGDALENA BOROWIEC z KL. VII, za udział w konkursie również otrzymała zaproszenie na spotkanie.Pani Marii Szeremecie nauczycielce, która przygotowała uczniów do konkursu oraz nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Dinozaury jak żywe!

 

4 października odbyły się zajęcia artystyczne w oddziale przedszkolnym. Dzieci wraz z rodzicami robiły dinozaury. Wszyscy pracowali z ogromnym zapałem i zaangażowaniem. Efekty pracy i kreatywnośc rodzicw można obejrzeć na wystawie w szkole, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem.


Wizyta przedszkolaków w Gminnej Bibliotece

Wiek przedszkolny to doskonały czas na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Nasze przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego  zostały więc zaproszone do Gminnej Biblioteki. Pani bibliotekarka serdecznie przywitała najmłodszych i zaprosiła do zwiedzania. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przyglądały się regałom pełnych kolorowych książek, a szczególnie książeczkom dla dzieci. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały prezenty, a jak na miejsce, w którym się znajdowały przystało - były to piękne kolorowe książeczki. Książeczki ufundowane zostały w ramach projektu "Z książką na start" Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wycieczka do Hyżnego

Dnia 23 września dopisywała piękna pogoda. Klasa V z wychowawczynią Panią Barbarą Starzak oraz z Mamą Panią Lucyną Pałac wybrała się na piesza wycieczkę do Hyżnego. Zwiedzili Kościół Parafialny, gdzie podziwiali z bliska Cudowny Obraz Matki Bożej Hyżneńskiej, zabytkową chrzcielnicę z XVI w, organy oraz barokowy wystrój kościoła. Następnie udali się pod pomnik Grunwaldu, który ufundowali przodkowie w 500 rocznicę zwycięstwa nad Krzyżakami. Natomiast w budynku dworku obejrzeli wystawę obrazów profesora Waldemara Świerzego „Nowy poczet władców Polski”. Dokonali także porównania wizerunków władców z dziełami Jana Matejki. Wszystkim najbardziej podobał się portret królowej Jadwigi  Andegaweńskiej, która mając niespełna 10 lat została naszą władczynią.

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców do licznego udziału w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się w czwartek 26 września o godzinie 17.00. Spotkanie rozpocznie się zebraniem ogólnym, po czym odbędą się spotkania klasowe z wychowawcami.

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Rodzice!

Ze względu na brak możliwości prawnych zawarcia przez Dyrektora Szkoły, jak również przez Radę Rodziców, umowy ubezpieczenia NNW Państwa Dzieci na rok szkolny 2019/2020 przedstawiam propozycję ubezpieczenia w firmie Compensa, do którego link znajduje się poniżej.

http://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=6dc09a01-25db-48e2-98f4-655cab74d279

Witaj szkoło!

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 3 września 2019 roku uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2019/2020. Wszyscy przybyli do szkoły z optymistycznym nastawieniem i ogromnym zapałem do pracy… Uroczystość rozpoczęła się, jak co roku, o godzinie 8.00, Mszą Świętą w kościele parafialnym w Dylągówce. O godzinie 9.00, apel w sali gimnastycznej rozpoczął opiekun Samorządu Szkolnego Pan Andrzej Sroka. Na początku wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn szkoły. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – Pani Barbara Pietryka , która serdecznie powitała wszystkich uczniów – w szczególności uczniów, którzy po raz pierwszy przyszli do naszej szkoły oraz rodziców i grono pedagogiczne i pracowników administracji. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez Panią Bożenę Moskwę i klasę IV, w której znaczna część poświęcona została 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po części artystycznej odbyło się przyjecie do braci uczniowskiej pierwszoklasistów. W tym roku szkolnym uroczyste ślubowanie złożyło 10 uczniów. Następnie Pani Dyrektor przedstawiła przydział nauczycieli i wychowawców do klas i życzyła wszystkim w nowym rok szkolnym jak najlepszych wyników w nauce, wytrwałości i sukcesów. Po części oficjalnej uroczystości, uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

 

Ubezpieczenie NNW

 Link do ubezpieczenia NNW 
dla dzieci i młodzieży
 rok szkolny 2020/21

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11599856/P&polNbr=381914

Sprawdź! Zakres ubezpieczenia - oferta

Nasza szkoła

and2.jpg

Kronika szkolna

DodoTok

Dwujęzyczność dla małych i dużych

Infolinia 800 080 222

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Uczestniczymy w XII edycji programu

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Uczestniczymy w programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Mleko i owoce w szkole

Uczestniczymy w kolejnej edycji „Programu dla szkół”. więcej


pozostało do wakacji
Dzisiaj jest
Sobota
24 października 2020
Imieniny obchodzą
Antoni, Boleczest, Filip, Hortensja, Marcin, Rafał, Rafaela, Salomon
Do końca roku zostało
69 dni

Microsoft Teams

RODO

IOD w szkole: Łukasz Brymora

email: lukasz.brymora@o2.pl

Licznik odwiedzin

Odsłon : 185608

English Teaching

Realizujemy Projekt

ENGLISH MAKE FRIENDS

w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności

ENGLISH TEACHING

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Bezpieczna szkoła +

Sponsor

UODO DZIECIOM

Uczestniczymy w XI edycji Programu

Uniwersytet Dzieci

Czytamy dzieciom


© 2010 Szkoła Podstawowa w Dylągówce Wszelkie prawa zastzreżone