Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulamin stypendium

Regulamin udzielania stypendium

Email Drukuj PDF

REGULAMIN

w sprawie zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce uczniom

Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce

 

§1

 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klasy czwartej, po ukończeniu pierwszego półrocza nauki w tej klasie, oraz uczniowie klasy piątej, szóstej, siódmej i ósmej.
 2. Stypendium przyznawane jestr na czas jednego półrocza.
 3. Liczba stypendiów w danym półroczu wynosić będzie:

  1) w klasie IV – jedno stypendium,

  2) w klasie V – jedno stypendium,

  3) w klasie VI – jedno stypendium,

  4) w klasie VII – jedno stypendium,

  5) w klasie VIII – jedno stypendium.

   

  4. Miesięczną wysokość stypendium dla uczniów, o których mowa w ust. 3 ustala dyrektor szkoły w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący.

  5. Stypendium wypłacane będzie za I półrocze do 30 kwietnia, a za II półrocze do 30 sierpnia.

   

  §2

  1.Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen, jednak nie mniejszą niż 5,0.

   

  2.W przypadku uzyskania identycznych osiągnięć uprawniających do otrzymania stypendium przez większą liczbę uczniów niż liczba stypendiów możliwych do przyznania, rozstrzygającym kryterium w klasie V, VI, VII i VIII będzie najwyższa średnia ocen z poprzedniego półrocza, a w klasie czwartej wyższa średnia ocen  z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii – uzyskana w półroczu, za które przyznawane jest stypendium.

   

  §3

  1.Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej w terminie:

  1) do 10 lutego – za osiągnięcia w pierwszym półroczu danego roku szkolnego,

  2) do 30 czerwca za osiągnięcia w drugim półroczu danego roku szkolnego.

   

   

  2.Wniosek o przyznanie stypendium powinien być złożony na druku stanowiącym załącznik do regulaminu.

   

  3.Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonych   w regulaminie.

   

  4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości tryb i procedurę przyznawania stypendium.

   

  §4

  1. W celu wyboru stypendystów dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną.

   

  2. Komisja rozpatruje i opiniuje wnioski oraz wnosi o przyznanie stypendium do dyrektora szkoły.

   

  3. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium na okres 5 miesięcy (jednego półrocza),  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

   

  §5

   

  1.Dyplomy o przyznaniu stypendium wręczane są na apelu przez dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej.

   

   

  Wzór wniosku o przyznanie stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce

   

  do końca roku szkolnego
  Dzisiaj jest
  Piątek
  14 czerwca 2024
  Imieniny obchodzą
  Bazylid, Bazylis, Eliza, Justyn, Justyna, Ninogniew, Walerian, Waleriana
  Do końca roku zostało
  201 dni

  Microsoft Teams

  RODO

  IODO w szkole: Kamil Kędzierski

  email: iod@hyzne.pl

  English Teaching

  Realizujemy Projekt

  MAGIC ENGLISH

  w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności

  Polub nas na facebooku

  CoolPolub nasSmile

  Licznik odwiedzin

  Odsłon : 473818

  Kto nas odwiedza

  Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

  Czytamy dzieciom


  © 2010 Szkoła Podstawowa w Dylągówce Wszelkie prawa zastzreżone